Если Вас сократили что делать? - Форум для будущих и настоящих родителей
Приветствую Вас Гость


Главная Если Вас сократили что делать? - Форум для будущих и настоящих родителей

[ Личные сообщения()Новые сообщенияНаши Праздники!Правила форумаПоиск ]

 • Страница 1 из 1
 • 1
Модератор форума: NastasiKa  
Форум для будущих и настоящих родителей » Супер МАМА! » Учеба,работа,карьера » Если Вас сократили что делать?
Если Вас сократили что делать?
Slastenka Дата: Среда, 28.01.2009, 17:32 | Сообщение # 1
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:Харьков
Подарки:21
Статус: Offline
Если Вас сократили что делать? Как встать на учет в центр занятости?


Juliya Дата: Четверг, 29.01.2009, 11:32 | Сообщение # 2
звезда форума
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 1134
Страна:
Город:Харьков
Подарки:14
Статус: Offline


Что написала в трудовой книжке? Статья увольнения какая? Действительно сокращение?


Slastenka Дата: Четверг, 29.01.2009, 13:30 | Сообщение # 3
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:Харьков
Подарки:21
Статус: Offline
Хотела создать общую тему для всех, так как сейчас очень много сокращений.


Juliya Дата: Пятница, 30.01.2009, 15:07 | Сообщение # 4
звезда форума
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 1134
Страна:
Город:Харьков
Подарки:14
Статус: Offline


Начнем с того, на каком основании происходит увольнение работника. Читаем в Кодексе Законов о труде:

Стаття 36. Підстави припинення трудового договору
Підставами припинення трудового договору є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);
5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;
7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
8) підстави, передбачені контрактом.
У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.
Стаття 37.
Припинення трудового договору з працівником, направленим за постановою суду на примусове лікування
Крім підстав, передбачених статтею 36 цього Кодексу, трудовий договір припиняється також у випадку направлення працівника за постановою суду до лікувально-трудового профілакторію.
Стаття 38.
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Стаття 39.
Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника
Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.
Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному порядку, встановленому для розгляду трудових спорів.
Стаття 40.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці; ( Пункт 2 частини першої статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 )
3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.
Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.Juliya Дата: Пятница, 30.01.2009, 15:17 | Сообщение # 5
звезда форума
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 1134
Страна:
Город:Харьков
Подарки:14
Статус: Offline


http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0915-00 Здесь можно посмотреть Порядок №307 (Порядок предоставления пособия по безработице, в том числе единовременной выплаты для организации безработными предпринимательской деятельности)
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=799-17 Здесь-Закон №799-VI " О внесении изменений в некоторые законы Украины в части уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения"Juliya Дата: Пятница, 30.01.2009, 15:42 | Сообщение # 6
звезда форума
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 1134
Страна:
Город:Харьков
Подарки:14
Статус: Offline


Теперь поясню для чего я все эти статьи и ссылки выложила.
Смотрите что было раньше:
При увольнении по собственному желанию как и при увольнении по соглашению сторон работник уходит с прежнего места работы. Но ведь не факт, что он сможет быстро трудоустроиться. В этом случае он обращается в Государственную службу занятости по месту жительства. Решение о предоставлении лицу статуса БЕЗРАБОТНОГО принимается службой занятости с восьмого дня после его обращения с соответствующим заявлением, при условии, что отсутствуют данные о подходящей работе в их банке данных вакансий.
В соответствии с п. 2.2 Порядка № 307 потерей работы по независящим от застрахованных лиц обстоятельств считается прекращение трудового договора в соответствии со стю 36 (п. 1,2,3), ст. 38 (при невозможности продолжения работы, а также невыполнении собственником или уполномоченным им органом законодательства о труде, условий коллективного договора или трудового договора), ст. 39, ст. 40 (п. 1,2,5,6) КЗоТ.
При данных условиях пособие по безработице выплачивается с 8 дня после регистрациизастрахованного лица в установленном порядке в государственной службе занятости. Таким образом, лицо, уволившееся по соглашению сторон (п.1 ст.36 КЗоТ), в соответствии с п. 2.2 Порядка №307 может рассчитывать на получение пособия по безработице практически с момента регистрации в службе занятости.
А вот лицам, уволившимся по собственному желаниюбез уважительных причин (ст. 38 КЗоТ), выплата пособия по безработице начинается с 91 календарного дня после регистрациилица в установленном порядке в государственной службе занятости.

НО, в нашем государстве как всегда все непросто
И теперь,после вступления в силу ЗАКОНА № 799 с 13.01.2009:
увольнение по соглашению сторон приравнивается уже к случаям, когда сам работник инициировал расторжение трудового договора и свое увольнение. И в таком случае он уже НЕ ИМЕЕТ ПРАВА на получение пособия по безработице с 8-го дня постановки на учет в центре занятости, а сможет его получать лишь с 91-го календарного дня. И то, при следующем новом условии. Теперь условием для назначения пособия по безработице будет готовность лица к участию в общегосударственных оплачиваемых общественных работах, если такая работа является для них подходящей.
Поэтому, в условиях этого нового законодательства, работнику не выгодно увольняться как по собственному желанию, так и по соглашению сторон sad
В соответствии с требованиями законодательства увольнение в связи с СОКРАЩЕНИЕМ штата сотрудников должно оформляться на основании п.1 ст. 40 КЗоТ, с выполнением ст. 44 и ст. 49 КЗоТ.Juliya Дата: Пятница, 30.01.2009, 15:44 | Сообщение # 7
звезда форума
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 1134
Страна:
Город:Харьков
Подарки:14
Статус: Offline


Стаття 44. Вихідна допомога
При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Стаття 49. Видача довідки про роботу та заробітну плату
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.Форум для будущих и настоящих родителей » Супер МАМА! » Учеба,работа,карьера » Если Вас сократили что делать?
 • Страница 1 из 1
 • 1
Поиск:
 • английский в Харькове (5)
  [Детки старше 6-ти лет]
 • Полипы (3)
  [Семейное здоровье]
 • ЗРР и ЗПРР (0)
  [Дети с особыми потребностями]
 • Гиперактивность и Обучаемость (18)
  [От 3-х до 6-ти]
 • Гиперактивность приемных детей (0)
  [Приемные дети]
 • Нарушение речи и обучаемости (0)
  [Воспитание,обучение,развитие...]
 • Советы логопеда (31)
  [От 3-х до 6-ти]
 • Когнитивное развитие и расстройства (0)
  [Дети с особыми потребностями]
 • Стимы (стереотипии) при аутизме-простые факты (0)
  [Дети с особыми потребностями]
 • Профилактика вирусных инфекций (0)
  [Здоровье ребенка]
 • Как восстановить поврежденные пересушеные волосы (26)
  [Красота]
 • Итерактивный Метроном (0)
  [От 3-х до 6-ти]
 • Лобные дети (0)
  [Воспитание,обучение,развитие...]
 • Синдром Дауна- дети солнца (0)
  [Дети с особыми потребностями]
 • Заикание (8)
  [Здоровье ребенка]

 • Сегодня у нас были

  Самые активные
 • Slastenka
 • rigik
 • Gela
 • NastasiKa
 • свечка
 • Жменька
 • Mixa
 • Валеровна
 • Katusha
 • Mudrick


 • Copyright СуперМама © 2020
  Бесплатный хостинг uCoz