Выплаты по беременности и родам - Форум для будущих и настоящих родителей
Приветствую Вас Гость


Главная Выплаты по беременности и родам - Форум для будущих и настоящих родителей

[ Личные сообщения()Новые сообщенияНаши Праздники!Правила форумаПоиск ]

 • Страница 1 из 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • 8
 • »
Модератор форума: NastasiKa  
Форум для будущих и настоящих родителей » Супер Пузик » Беременность » Выплаты по беременности и родам
Выплаты по беременности и родам
Slastenka Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:08 | Сообщение # 1
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:
Подарки:21
Статус: Offline
З 1 січня 2008 р. допомога при народженні першої дитини буде надаватися у розмірі 12,240 тис. грн, другої – 25 тис. грн, третьої і наступної – 50 тис. грн. Про це повідомила міністр праці та соціальної політики України Людмила Денісова. За її словами, виплати допомоги здійснюватимуться одноразово при народженні першої дитини в сумі 4,8 тис. грн, другої – 4,84 тис. грн, третьої та наступної – 5 тис. грн. Решта виплачуватиметься на першу дитину протягом наступного року по 620 грн щомісячно, на другу –протягом двох років по 840 грн щомісячно, на третю і наступну дитину – протягом 3 років по 1,250 тис. грн. щомісячно рівними частинам.
http://health.unian.net/ukr/detail/187804
Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з батьків дитини, визначається з урахуванням кількості
живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих), які до народження дитини перебували на утриманні особи, якій призначається допомога, її чоловіка (дружини), крім дітей, від виховання яких зазначена особа (її чоловік, дружина) відмовилась, а також дітей, які передані на виховання іншій особі, та повнолітньої дочки (повнолітнього сина) чоловіка, які не були усиновлені дружиною. У разі народження двійні або більшої кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною. Допомога при народженні дитини призначається усиновителю, опікуну на кожну усиновлену (взяту під опіку) дитину у розмірі, установленому при народженні першої дитини.Slastenka Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:08 | Сообщение # 2
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:
Подарки:21
Статус: Offline
Закон "Про Державний бюджет України на 2008 рік"
У Законі України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”
„Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини.
Допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну)”;
4) статтю 12 викласти в такій редакції:
„Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини.
Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 гривень – на першу дитину, 25 000 гривень – на другу дитину, 50 000 гривень – на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини – 4 840 гривень, третьої та наступної дитини – 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і наступну дитину – 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”;
6) у статті 14:
а) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
„Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Порядок выплат по беременности и родам
Беременной женщине, застрахованной в органе государственного общеобязательного социального страхования (а проще говоря – официально работающей), предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам.
Инструкция о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденная приказом Минздрава Украины от 13.11.2001: Лист нетрудоспособности в связи с беременностью и родами выдается по месту наблюдения беременной с 30 недели беременности единоразово на 126 календарных дней (70 календарных дней до предполагаемой даты родов и 56- после).
Если женщина родила нескольких малышей, роды случились раньше тридцати семи недель беременности, были осложненными роды или послеродовый период, то к стандартной продолжительности отпуска добавляется еще две недели, и суммарно женщина находится в таком отпуске 140 дней (70 до родов и 70 – после). Дополнительный лист нетрудоспособности на четырнадцать календарных дней в таком случае выдается по месту наблюдения беременной женщины, на основании записи в истории родов и в обменной карте беременной, удостоверенной подписью главного врача и печатью лечебно-профилактического учреждения, где состоялись роды.
Отпуск по беременности и родам предоставляется в полном объеме независимо от того, когда случились роды. То есть, если мама ушла на больничный в тридцать недель, и через десять дней родила, срок отпуска будет составлять не 56 или 70 послеродовых дней, а столько, сколько полагалось бы в случае осложненных родов в срок, то есть останется еще 130 дней отдыха.
Если будущая мама относится к 1-4 категории пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС, то она имеет право получить больничный лист на 180 дней (90 до родов и 90 – после).
Вышеуказанные нормы касаются женщин, состоявших на учете по беременности в медицинских учреждениях до дня родов.
Женщина, которая не состояла на учете в женской консультации или другом учреждении здравоохранения до дня родов, получает больничный лист со дня родов. Если роды были неосложненными – на 56 дней, если преждевременными, осложненными или родилось несколько детей – на 70 дней, а если мама относится к 1-4 категории пострадавших от аварии на ЧАЭС – она получает право на отпуск продолжительностью 90 дней после родов.
Не стоит забывать также о категории женщин, которые родили малышей намного раньше срока, не успев выйти на больничный до тридцати недель беременности. Если мама выписывается с живым ребенком, ей полагается отпуск продолжительностью 140 дней. Если же малыш не выжил, женщина находится на больничном 70 календарных дней. В обоих случаях, больничный лист выдает лечебно-профилактическое учреждение (роддом), где произошли роды.
Но, допустим, мама уже находится в отпуске по уходу за старшим ребенком или детьми? Как быть в таком случае? Женщина имеет право на отпуск по беременности и родам на общих основаниях, при этом такой отпуск оплачивается полноценно.
Вышеуказанная Инструкция…: Если мать или другое работающее лицо, которое ухаживает за больным ребенком, находится в это время в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске в связи с обучением или творческом отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, отпуске без сохранения заработной платы, то лист нетрудоспособности выдается с дня, когда мать или другое работающее лицо, осуществляющее уход за больным ребенком, должно приступить к работе.
Как оплачивается отпуск по беременности и родам
Отпуск по беременности и родам является оплачиваемым. Для женщины, состоящей в трудовых отношениях с предприятием, сумма пособия по беременности и родам рассчитывается как произведение среднедневной (среднечасовой) заработной платы на количество рабочих дней (часов), приходящихся на календарные дни декретного отпуска.
Если будущая мама не состоит с предприятием в трудовых отношениях, сумма пособия рассчитывается как произведение среднего дохода на количество календарных дней, приходящихся на декретный отпуск, без учета праздничных и нерабочих дней, установленных законодательством.
По закону, государственная помощь по беременности и родам выплачивается ежемесячно в течение всего отпуска. Но реально, как правило, такая помощь предоставляется единоразово и суммарно.
Порядок вычисления средней заработной платы (дохода) для расчета выплат по общеобязательному социальному страхованию, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001г. №1266: расчетным периодом для вычисления средней заработной платы для расчета пособия по беременности и родам считается последние 6 календарных месяцев (с 1 по 1 число), предшествующих месяцу, с которого предоставлен листок нетрудоспособности по беременности и родам.
Если женщина работала на данном предприятии менее шести месяцев, то расчетным периодом будут являться фактически отработанные ею месяцы. Если у будущей мамы не было заработка (к примеру, она находилась в отпуске по уходу за ребенком), то сумма пособия по беременности и родам рассчитывается, исходя из ее месячного оклада согласно тарифной ставке.
Пособие по беременности и родам выплачивает предприятие, с которым женщина состоит в трудовых отношениях, в ближайший после получения листа нетрудоспособности месяц, в тот день, когда обычно выплачивается заработная плата.
Будущим мамам-субъектам предпринимательской деятельности пособие по беременности и родам выплачивает исполнительная дирекция отделения Фонда государственного страхования по месту регистрации СПД в течение десяти дней с момента назначения такого пособия.
По окончанию отпуска по беременности и родам, молодая мама может выйти на работу, либо уйти в отпуск по уходу за ребенком (он же декретный отпуск), однако в декрете она уже не будет получать среднюю зарплату ежемесячно, женщине в отпуске по уходу за ребенком полагается лишь сумма, выплачиваемая предприятием из средств Фонда государственного страхования (а если мама не работает – она может получать эти деньги через районный орган социального обеспечения).Slastenka Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:10 | Сообщение # 3
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:
Подарки:21
Статус: Offline
Уменьшилось количество справок, которые нужно предоставить в собес по месту прописки.
Отныне не нужны следующие бумаги:
распоряжение исполнительной дирекции отделения Фонда соцстраха о временной утрате работоспособности по месту осуществления их учета как страховщиков - для застрахованных в системе общеобязательного государственного соцстрахования;
копия трудовой книжки (для назначения одноразовой помощи при рождении ребенка), справка с места службы (учебы), справка о составе семьи родителей (усыновителя, опекуна), справка с места проживания заявителя о том, что с ним проживает ребенок, - для незастрахованных;
ежеквартальная справка об оплате взносов в фонд - для субъектов предпринимательской деятельности;
справка о регистрации в фонде, выданная дирекцией отделения фонда по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности - для субъектов предпринимательской деятельности, плательщиков единого налога.

Пособие по уходу за ребенком до 3 лет.
для того, чтобы получить "детские", необходимо обратиться в районный собес с заявлением о начислении пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. И принести с собой следующие документы:
заявление матери (отца, усыновителя, опекуна или другого лица, осуществляющего уход за ребенком);
выписка из приказа по месту работы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
свидетельство о рождении ребенка + копия;
копия трудовой книжки заявителя;
справка с места учебы – для учащихся матерей;
если претендент на получение помощи по уходу за ребенком не работает, то необходимо подать справку, выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности, о том, что они не зарегистрированы как физические лица – предприниматели. А в случае их пребывания на учете в центре занятости – справку о том, что выплата им пособия по безработице не проводится. Лица, уволенные с работы в связи с ликвидацией работодателя, подают соответствующую справку от ликвидационной комиссии;
если на государственную помощь претендует лицо, усыновившее ребенка или опекун, то, кроме вышеперечисленных документов, они подают и копию решения об усыновлении или установлении опеки.
Кстати, если получатель пособия выходит на работу, то о госпомощи придется забыть: выплата пособия прекращается со дня трудоустройства.Slastenka Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:11 | Сообщение # 4
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:
Подарки:21
Статус: Offline
Документы на получение пособий
Для получения единоразовой помощи при рождении ребенка незастрахованных лицам необходимо предъявить:
1 Паспорт + копия одного из родителей
2 Сведетельство + копия о рождении ребенка
3 Справка из органа регистрации о назначении единоразовой помощи.
Для оформления пособия на второго, третьего и последующих детей нужны еще оригинал+копия свидетельств о рождении детей.

Женщины, которые постоянно проживают (зарегистрированные) на территории Украины и родили ребенка во время временного пребывания за пределами страны, подают документы компетентных органов страны пребывания, которые удостоверяют рождение ребенка, легализированные в установленном порядке, если другое не предусмотрено международными договорами Украины.
Усыновители и опекуны подают, кроме отмеченных документов,
- копию решения об усыновлении или установлении опеки.
Женщины, которые до рождения ребенка занимались предпринимательской деятельностью, платили фиксированный налог, но не были застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, - подают также справку органов государственной налоговой службы о прекращении предпринимательской деятельности.

Для получения помощи при рождении ребенка застрахованным лицам в орган труда и социальной защиты необходимо подать:
1. заявление о назначении помощи, которое составляется по форме, утвержденной Минтруда,
2. копию свидетельства о рождении ребенка
3. справку, выданную государственным органом регистрации актов гражданского состояния для назначения единоразовой помощи при рождении ребенка (кроме случаев, когда смерть ребенка произошла до его регистрации в государственном органе регистрации актов гражданского состояния).
4. А также дополнительные документы, указанные для незастрахованных лиц.
Для получения помощи по уходу за ребенком до трех лет
незастрахованным лицам необходимо предъявить:
1. заявление родителей, составленное по форме, утвержденной Минтруда,
2. выписку из приказа по месту службы о предоставлении отпуска,
3. копию свидетельства о рождении ребенка,
4. копию трудовой книжки матери (отца, усыновителя, опекуна), которая/ый ухаживает за ребенком,
6. справку с места учебы - для лиц, которые обучаются, неработающие лица подают справку, выданную органом, который совершает государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности о том, что они не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности, а в случае пребывания на учете в центре занятости - справку о том, что выплата помощи по безработице или материальная помощь по безработице не проводится, лица, которые являются субъектами предпринимательской деятельности и платят фиксированный налог и которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, подают справку органов налоговой службы о приостановлении предпринимательской деятельности.
Усыновители и опекуны предоставляют также
- копию решения об усыновлении или установление опеки.

Лица, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения или организации,
- предоставляют соответствующую справку ликвидационной комиссии.
Основанием для предоставления помощи по уходу за ребенком до трех лет застрахованным лицам является
- заявление застрахованного лица,
- приказ (распоряжение) работодателя о предоставлении застрахованному лицу, которое фактически осуществляет уход за ребенком, отпуска по уходу за ребенком, а для застрахованных лиц - субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в рабочих органах Фонда,
- заявление застрахованного лица и распоряжение исполнительной дирекции отделения Фонда социального страхования о временной потере работоспособности по месту осуществления их учета как страховщиков.

Застрахованные лица - субъекты предпринимательской деятельности вместе с указанными документами подают:
субъекты предпринимательской деятельности - плательщики единого налога:
- справку о регистрации в Фонде, выданной исполнительной дирекцией отделения Фонда по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности - справку об уплате единого налога, выданную налоговой службой по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности,
субъекты предпринимательской деятельности - добровольно застрахованные лица
- справку о регистрации и уплате взносов в Фонд, выданной рабочим органом Фонда по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности.
Если застрахованное лицо - субъект предпринимательской деятельности в период ухода за ребенком к достижению им трехлетнего возраста не может осуществлять предпринимательскую деятельность и платить страховые взносы в Фонд, он должен прекратить заниматься предпринимательской деятельностью, сняться с учета в Фонде и обратиться к органу труда и социальной защиты населения по назначению соответствующей помощи как незастрахованное лицо, о чем рабочим органом Фонда выдается справка с указанием даты снятие его с учета.
Усыновители и опекуны добавляют к указанным документам
- копию решения суда об усыновлении или решении соответствующих органов об установлении опеки.
Застрахованному лицу, которое фактически осуществляет уход за ребенком (один из родителей ребенка, усыновитель, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун), помощь по уходу за ребенком к достижению им трехлетнего возраста предоставляется по его заявлению и на основании справки с места работы матери ребенка о том, что она вышла на работу до окончания срока отпуска по уходу за ребенком и выплата ей помощи по уходу за ребенком прекращена (с указанием даты).
Если застрахованное лицо вышло на работу в режиме полного рабочего времени к окончанию отпуска по уходу за ребенком к достижению им трехлетнего возраста, страхователь-работодатель должен в течение пяти дней со дня издания приказа о прекращении отмеченного отпуска сообщить об этом органу труда и социальной защиты населения по месту жительства застрахованного лица.
Помощь на ребенка до трех лет
2008 - 50%
2009 - 75%
2010 - 100% От прожиточного минимума для работающего человека, но не менее 130грн.Slastenka Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:12 | Сообщение # 5
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:
Подарки:21
Статус: Offline
БЛИЗНЯШКИ "ПОДОРОЖАЛИ". Напомним, что с этого года, как и было обещано новым правительством, держава обязалась платить за "новых" украинцев, рожденных после 31 декабря 2007 года, не поровну, как в прежние годы, а по нарастающей за каждого следующего младенца: за второго — вдвое больше, чем за первого, а за третьего — сразу вчетверо больше. С учетом того, что "базовый" беби-приз увеличен почти в полтора раза, с 8500 до 12 240 грн., "тариф" за второго малыша теперь составляет 25 тыс. грн., а за третьего и последующих — 50 тыс. грн. Соответственно родителям двойняшек причиталось бы 12 240 грн. х 2 = 24 480 грн., а тройняшек — 36 720 грн. Что тоже очень неплохо. Однако в Минтруда сочли, что близнецов следует "оценивать" не поровну, каких-нибудь "клонов", а как обычных младенцев, то есть, платить как за "первого", "второго" и "третьего" ребенка.

Как разъяснили специалисты Минтруда, в зависимости от состава семьи родители получат такие суммы:

Ситуации:
Если ребенок в семье первый — 12 240 грн.
Если первой рождается двойня (тройня) — 12 240 грн. на одного, 25 тыс. на второго и 50 тыс. грн. на третьего.
Если в семье есть один ребенок (родной или усыновленный), выплата на второго — 25 тыс. грн.
Если в семье есть один ребенок (в т.ч. дети матери или отца от других браков, проживающие в этой семье, либо совершеннолетние или проживающие отдельно дети матери) и рождается двойня (тройня) — 25 тыс. на одного, 50 тыс. на второго и 50 тыс. грн. на третьего.
Если в семье есть двое старших детей (в т.ч. от первых браков матери или отца, проживающие в этой семье) и рождается двойня (тройня) — по 50 тыс. грн. на каждого новорожденного.
Если первый ребенок умер, выплата на второго — 25 тыс. грн.
Если ребенок рождается у женщины, которая первых двух детей отдала в детский дом, — 12240 грн.
Усыновителям или опекунам на каждого усыновленного или взятого под опеку ребенка — 12240 рн.
Если помощь уже была назначена до момента установления опеки или усыновления — остается та же сумма.

Понятно, что при этом автоматически увеличивается и "рейтинг" последующих детей. Например, за ребенка, рожденного после двойни, многодетная мама получит сразу 50 тыс. грн., равно как и если она решится родить третьего малыша после близнецов.

КАК ДРОБЯТ. Как и раньше, сумму делят на части. Первый — самый большой транш — предназначен на первоочередные расходы (см. табл.) и составляет 4800, 4840 и 5000 грн. соответственно на первого, второго и третьего малыша. А оставшаяся часть суммы разбивается помесячно: по 620 грн. в течение года семьям, родившим первенца, по 840 грн. в течение 2-х лет — за второго и по 1250 грн. в течение 3-х лет — за третьего наследника. Нетрудно посчитать, сколько причитается родителям близнецов.

Пока что полные суммы, начали получать только те семьи, где очередность детей была очевидна. А в спорных ситуациях (когда рождались близнецы или в семье были дети от первых браков) пока платили поровну, но не меньше одной базовой суммы на младенца. Теперь им сделают перерасчет с 1 января и доначислят разницу прямо на карточку.

КОНТРОЛЬ. С увеличением суммы госпомощи Кабмин обещает усилить контроль за ее расходованием. Если в течение первого года жизни ребенка родители не посещают участкового врача хотя бы каждые три месяца, к ним пожалует инспектор из органов соцзащиты, который должен убедиться, обеспечен ли малышу надлежащий уход. Если все в порядке, претензий к родителям не будет. Если нет, выплаты остановят.

СРОКИ. С 1 января срок обращения за госпомощью увеличен с 6 месяцев до года. Причем, действие этой нормы распространяется также и на детишек, рожденных в 2007 г. Но понятно, что такие мамы получат сумму, действующую на момент рождения малыша.
СОБЕСЫ ОПУСТЕЛИ

Прошлогодние проблемы с выплатами детских денег, когда всех работающих мам массово перебрасывали с мест работы в райсобесы и заставляли собирать множество справок, до сих пор вызывает у новоиспеченных родителей опасения, что они не смогут или не успеют получить такие нужные в этот трудный период деньги. Поэтому мы навели справки в нескольких собесах. "Что вы, очередей у нас нет с лета прошлого года, а сейчас и вовсе по 1—2 человека в коридоре", — сказали нам в одном из спальных районов, где в силу преобладания молодежи рождаемость должна быть наибольшей. Слова чиновников подтвердила и наша сотрудница, которая как раз сейчас оформляет выплату. "Надо только заранее открыть счет в банке и снять копии с документов, поскольку в собесе ксерокса нет", — посоветовала она.

ДОКУМЕНТЫ.

Понадобятся:

1) паспорт мамы;

2) заявление мамы (усыновителя или опекуна);

3) копия свидетельства о рождении ребенка;

4) оригинал справки из РАГСа для назначения помощи. От иногородних никаких дополнительных бумаг не попросят, поскольку справка из РАГСа изымается и получить выплату дважды невозможно. Усыновители или опекуны подают еще копию решения об усыновлении или опеке. Если ребенок не первый, нужна также справка о составе семьи, которую выдают в жэке, а живущим в сельской местности — в сельсовете. Многие собесы перестраховываются, требуя справку о присвоении кода, но это уже нарушение, поэтому можете качать права.

Кстати, от родителей близняшек могут потребоваться справка о составе семьи и копии свидетельств о рождении старших детей, а если эти бумаги уже есть в деле, им просто доначислят деньги на карточку.

К сведению. Во многих собесах еще висят старые перечни справок, поэтому не теряйте время на их сбор.

ЕСЛИ ПОТЕРЯНА ГЛАВНАЯ СПРАВКА. "Такая мама должна обратиться в собес с заявлением. Потом ее пропускают через базу данных Минтруда, проверяя, не получила ли она деньги где-то в другом месте. После чего выдается дубликат, по которому можно оформить выплату. За прошлый год у нас было 20—30 подобных обращений на всю страну", — пояснили нам в Минтруда и соцполитики. Без таких гарантий нельзя, ведь это фактически чек на получение крупной суммы бюджетных денег.Slastenka Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:13 | Сообщение # 6
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:
Подарки:21
Статус: Offline
Выплаты пособий по беременности и родам для мам СПД на едином налоге.
Итак, на что Вы можете рассчитывать.
Первое пособие - "По беременности и родам" за 126 дней выплачивает соцстрах (около 2600 грн).
Предъявлять надо: паспорт, идент. код, справку из ж.к., справку из налоговой-

расчет декретных по больн. листу.
Приклад 3
Жінка - приватний підприємець працює на єдиному податку, розмір якого 200,00 грн на місяць без урахування збільшення за кожного найманого працівника або члена сім'ї. Від суми сплаченого застрахованою особою єдиного податку до Фонду перераховується 11%.
Починаючи з 03.07.2003 р. жінці наданий листок непрацездатності за вагітністю й пологами на 126 к. д. (по 05.11.2003 р.). Для призначення допомоги Фондом за місцем реєстрації жінці - приватному підприємцю необхідно надати листок непрацездатності і копію Свідоцтва про сплату єдиного податку.
Розмір єдиного податку за останні 6 календарних місяців - 1200,00 грн (200,00 х 6 міс.).
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством, - 172 к. д. (див. розрахунок календарних днів у прикладі 2).
Розмір страхового внеску - 3,4%.
Визначаємо середньоденний дохід: 1200,00 х 11% : 3,4% : 172 к. д. = 22,57 грн.
Кількість календарних днів, що припадають на декретну відпустку, без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством, - 125 к. д.
Сума допомоги за вагітністю й пологами:
22,57 х 125 к. д. = 2821,25 грн.
2. Пособие - "При рождении ребенка" 8500 грн оформляется в собесе уже после родов и получения свидетельства о рождении.
3. Пособие "По уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста" (около 136 грн/мес) оформляется там же.Slastenka Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:14 | Сообщение # 7
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:
Подарки:21
Статус: Offline
Призначення «дитячої» допомоги жінкам-СПД
Постанова КМУ від 11.07.2007 р. №900
! Усім СПД
Що сталося: Коментованою постановою КМУ вносить зміни до двох Порядків щодо призначення і виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Постанова набере чинності не раніше дня її опублікування. На сьогодні не опублікована.

Наш коментар: Більшість змін, внесених до Порядку №17511, стосується прав на державну допомогу жінок-СПД, які не сплачують страхові внески до ФСС з ТВП (далі — Фонд).

Раніше жінки-СПД, не застраховані у Фонді, не мали жодних прав на отримання державної допомоги при народженні дитини. Це було спричинене тим, що відповідно до п. 3 ст. 6 Закону №22402 право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги жінки-СПД мають лише за умови сплати ними страхових внесків до Фонду після того, як вони на добровільних засадах зареєструються у Фонді (п. 4 ст. 22 Закону №2240).

У правах щодо отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінки-СПД, які не сплачують страхові внески до Фонду, прирівняні до непрацюючих жінок. Завдяки змінам, внесеним до п. 3 та пп. 5 п. 7 Порядку №1751, така допомога надається їм у розмірі 25% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць, тобто 140,25 грн (561,00 грн х 25%).

Згідно зі змінами, внесеними до п. 11 цього Порядку, для призначення одноразової допомоги при народженні дитини у розмірі 8500 грн жінки, які до народження дитини займалися підприємницькою діяльністю, не повинні її припиняти. Тепер для призначення вказаної допомоги достатньо пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та подати такі документи:

1) заяву одного з батьків (усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копію свідоцтва про народження дитини;

3) довідку, видану державним органом РАЦСу для призначення одноразової допомоги при народженні дитини.

Перелічені документи мають надавати також опікуни та усиновителі.

У зв’язку з виключенням з абз. 1 п. 20 Порядку №1751 підпунктів 4 і 8 з переліку документів, що подаються органам праці та соціального захисту населення для одержання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виключені довідки з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина, та органів ДПС про припинення підприємницької діяльності.

Останні зміни в Порядку №1751 стосуються виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Мета цих змін — приведення у відповідність до існуючих нормативних документів.

Зміни, внесені до п. 11 Порядку №133, переважно стосуються скорочення переліку документів, що подаються жінками-СПД, застрахованими у Фонді для призначення допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У ньому тепер немає:

— довідки про сплату єдиного податку, виданої органом ДПС за місцем реєстрації СПД;

— щоквартальної довідки про реєстрацію та сплату внесків до Фонду, виданої робочим органом Фонду за місцем реєстрації СПД, яка тепер має подаватися лише на момент звернення за призначенням допомоги.

Зважаючи на те, що підприємницька діяльність жінок-СПД примусово не припиняється, то у разі її непроведення у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зазначена допомога призначається як незастрахованій особі.

1 Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. №1751.

2 Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

3 Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 11.01.2007Vita Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:22 | Сообщение # 8
карапуз
Группа: Новые друзья
Сообщений: 40
Страна:
Город:Харьков
Подарки:1
Статус: Offline
Quote (Slastenka)
Кстати, если получатель пособия по уходу за ребенком до 3 лет выходит на работу, то о госпомощи придется забыть: выплата пособия прекращается со дня трудоустройства.

Так как я скоро выхожу на работу, я ездила в собес узнавала можно ли пособие перевести на маму, т.к. она будет сидеть с сыном. Можно. Но этот человек должен быть безработным, не стоять на учете в службе занятости и не быть пенсионером.
Из документов нам сказали принести трудовую книжку, код и паспорт мамы (+ копии) и мой приказ с работы, что я вышла на полный рабочий день.Клео Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:37 | Сообщение # 9
Мама Насти
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 467
Страна:
Город:Харьков
Подарки:3
Статус: Offline
А я до сих пор не получила! angry И это тогда когда деньги ОООчень нужны cry Уже 2,5 месяца прошло! Заколебали, блин. Сегодня пойду в собес узнавать когда ожидать сие чудо!


ирэн Дата: Среда, 17.09.2008, 14:38 | Сообщение # 10
карапуз
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 67
Страна:
Город:харьков
Подарки:0
Статус: Offline
у нас все вовремя платят


Juliya Дата: Среда, 17.09.2008, 22:54 | Сообщение # 11
звезда форума
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 1134
Страна:
Город:Харьков
Подарки:14
Статус: Offline


А что-нибудь слышно еще по поводу выплат пособия по уходу до 3-х лет, но не 130 грн, а 500 с хвостиком? Слышала что в днепропетровской области один умненький папочка отсудил такие суммы и уже некоторые мамочки деток, которые родились в 2007 году получают эти денежки.


ирэн Дата: Среда, 17.09.2008, 23:55 | Сообщение # 12
карапуз
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 67
Страна:
Город:харьков
Подарки:0
Статус: Offline
интересно каким образом он отсудил


шиншик Дата: Четверг, 18.09.2008, 10:06 | Сообщение # 13
мама Машеньки и Мишеньки
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 664
Страна:
Город:Харьков
Подарки:2
Статус: Offline
Я по телеку видела сюжет про этого папочку.Он сам юрист и нашел в законе несостыковки.Смог на этом сыграть в суде и доказал свою правоту.У нас в Харькове тоже есть такие мамочки...Но,к сожалению,с ними не знакома...


Slastenka Дата: Четверг, 18.09.2008, 14:13 | Сообщение # 14
Супермамочка
Группа: Администраторы
Сообщений: 21270
Страна:
Город:
Подарки:21
Статус: Offline
Quote (Juliya)
Слышала что в днепропетровской области один умненький папочка отсудил такие суммы и уже некоторые мамочки деток, которые родились в 2007 году получают эти денежки.

Хотелось бы чтоб нам после таких выплат денюжка осталась, а то в бюджет денюжку заложили без учета таких выплат...шиншик Дата: Четверг, 18.09.2008, 18:00 | Сообщение # 15
мама Машеньки и Мишеньки
Группа: Уважаемые пользователи
Сообщений: 664
Страна:
Город:Харьков
Подарки:2
Статус: Offline
supermama, вторая половина будет выплачиваться в течении года по 620гр.ежемесячно...


Форум для будущих и настоящих родителей » Супер Пузик » Беременность » Выплаты по беременности и родам
 • Страница 1 из 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • 8
 • »
Поиск:
 • Путешествуем вместе с малышом (74)
  [Путешествия и отдых]
 • Куда ехать отдыхать? (31)
  [Путешествия и отдых]
 • покупки в интернет-магазинах (224)
  [Покупки и мода]
 • Как мы выглядим :) (380)
  [Давайте знакомиться!]
 • Как вы относитесь к смене имени? (32)
  [Имена]
 • ванная (2)
  [Домоводство]
 • Куда поехать на море?!?!?! (20)
  [Путешествия и отдых]
 • Как вы познакомились со своим будующим мужем? (37)
  [Романтика]
 • Нужен спонсор (3)
  [Ваша реклама]
 • Частое прикладывание к груди (19)
  [Кормим грудью]
 • Можно ли беременной ходить в кинотеатр? (27)
  [Образ жизни супер пузиков]
 • Онлайн (3)
  [Семейное здоровье]
 • если не получается (2)
  [Планирование беременности]
 • Зубные врачи и все о зубах (46)
  [Семейное здоровье]
 • Реклама (30)
  [Ваша реклама]

 • Сегодня у нас были

  Самые активные
 • Slastenka
 • rigik
 • Gela
 • NastasiKa
 • свечка
 • Жменька
 • Mixa
 • Валеровна
 • Katusha
 • Mudrick


 • Copyright СуперМама © 2022
  Бесплатный хостинг uCoz